Stigning i idrætsforeningsmedlemmer signalerer sundhedsfremmende tendens i Danmark

Foto: Roskilde kommune.
dato

2023 markerer en fremgang i medlemstal for idrætsforeninger i Danmark og Roskilde Kommune

I løbet af 2023 har Danmark set en positiv tendens i antallet af idrætsforeningsmedlemmer, med en total stigning på 85.261, hvilket bringer det landsdækkende medlemstal op på imponerende 2.424.915. Denne opgang ses også i Roskilde Kommune, hvor medlemstallet er steget med 3.364, og kommunens idrætsforeninger nu tæller 51.640 medlemmer. Dette fremgangsskridt efter pandemien indikerer en stærk tilbagevenden til idrætsaktivitet landet over.

Stigningen i medlemstal kommer efter et udfordrende fald under COVID-19-pandemien, men viser nu tegn på robust genopretning og fornyet engagement i idrætslivet. DIF og DGI, de to største idrætsorganisationer i Danmark, har justeret medlemstallene for dobbeltmedlemskaber og offentliggjort detaljerede oplysninger, hvilket illustrerer den fortsatte vækst inden for både landsdækkende og lokale idrætsforeninger. De fordeler sig med 2.076.213 medlemmer i DIF og 1.867.765 i DGI henholdsvis.

Del af denne fremgang kan tilskrives 'Bevæg dig for livet'-visionen, et samarbejde mellem DIF og DGI, som blev indledt i 2015 med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Dette initiativ sigter mod at gøre Danmark til verdens mest aktive idrætsnation og har allerede tilført en række nye koncepter, kampagner og events som den populære Royal Run. 'Bevæg dig for livet' har været og er stadig en drivkraft bag udviklingen i idrætsdeltagelsen og planlægger at fortsætte indsatsen ud over sin oprindelige udløbsdato i 2024.

En afgørende faktor for denne positive udvikling er den rolle, som idrætsforeningerne og de frivillige spiller. Disse foreninger er essentielle for at fremme den fysiske, sociale og mentale velvære blandt borgere i alle aldre. Det brede udvalg af tilbud til lokalsamfundene fra idrætsforeningerne bidrager til medlemsfremgangen. De frivillige, der arbejder inden for disse foreninger, er blevet rost af DIF og DGIs formænd for deres vitale bidrag og engagement, som er fundamental for idrætslivets blomstring i Danmark.

Samlet set fremhæver den nuværende vækst i medlemstal i idrætsforeningerne den vigtige rolle, som sport og fysisk aktivitet spiller i det danske samfund. Med stærke initiativer som 'Bevæg dig for livet', sammen med dedikerede frivillige og støttende organisationer, står Danmark og Roskilde Kommune godt rustet til at fremme et aktivt og sundt liv for alle borgere.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/dif-og-dgi-stor-stigning-i-medlemstallet-i-roskilde-kommune-1/

Kilde: Roskilde Kommune