Vejarbejde går i gang nord for Roskilde

Asfaltarbejdet bliver udført i de sene aften- og nattetimer. (Foto: Vejdirektoratet)
dato

Der skal lægges ny asfalt på Frederiksborgvej ved Risø nord for Roskilde. For at genere trafikanterne mindst muligt bliver arbejdet udført i aften- og nattetimerne.

Det er blevet tid til at udskifte asfalten på Frederiksborgvej ved Risø nord for Roskilde.

Der er tale om en 1,6 kilometer lang strækning, der ligger mellem Lille Valbyvej i syd og Gundsølillevej i nord, og hvor den nuværende asfalt er så nedslidt, at det nu er nødvendigt at få den udskiftet.

Vejdirektoratet tager hul på opgaven torsdag 13. juni og forventer at være færdig lørdag 22. juni.

Sådan foregår arbejdet
Første opgave går ud på at affræse den gamle belægning, så der er plads til at foretage reparationer af den underlæggende belægning.

Når det er gjort, skal der udlægges nyt slidlag. Som afslutning skal kørebanen have nye vejstriber.

Information til trafikanterne
For trafikanter på Frederiksborgvej, der også er kendt som rute 6, betyder vejarbejdet, at strækningen vil blive spærret, og man vil derfor blive ledt ud på en mindre omkørsel, hvilket der vil blive skiltet med.

Beboere på den 1,6 kilometer lange strækning kan med forsigtighed – og efter entreprenørens anvisninger – køre til og fra deres ejendom. Men hvis et alternativ skulle være muligt, opfordrer Vejdirektoratet til, at man benytter sig af det.

Der bliver etableret skiltet omkørsel ad Østre Ringvej, Store Valbyvej og Gundsølillevej – og omvendt. Mindre forlænget rejsetid må således forventes.

Cyklister og fodgængere kan frit benytte cykel- og fællesstierne langs Frederiksborgvej. Dog skal man være agtpågivende, da der bliver udført arbejde i kort afstand til stierne.

Rastepladsen overfor Lille Valbyvej vil være spærret i arbejdsperioden.

På hverdage vil arbejdet foregå som aften- og nattearbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 og 5.30, mens det i weekenden kan strække sig til kl. 7.00 om morgenen.

Fordi vejarbejde er vejrafhængigt, er der altid en risiko for, at det kan blive udskudt på grund af vejrforhold.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for naboer og trafikanter.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Læs mere på Trafikinfo.dk

Kilde: Vejdirektoratet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.