Ejendomsserviceteknikere til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Skalstrup

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du hænderne skruet rigtigt på, masser af teknisk snilde og et stort servicegen? Vil du være en del af en større udvikling i Forsvaret inden for etablissementsdrift og Facility management?

Så har vi lige nu to spændende stillinger på Skalstrup, hvor du kan være med til at præge udviklingen, og hvor du får mulighed for at gøre en konkret forskel for dine kolleger, hver dag du går på arbejde.

Om os

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder i hele landet. Vi leverer og udvikler de fysiske rammer for de militære operative enheder og de øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet.
Vi sikrer varme og vand, udfører bygningsvedligeholdelse og mindre reparationer, mindre opgaver ude på arealerne, flytter rundt på inventaret, opstillinger ved arrangementsstøtte, rengøring og meget, meget mere.

Mange af opgaverne løses af vores 28 etablissementspartnerelementer, der er fordelt på de største tjenestesteder i hele landet.
Her håndteres alt fra brugerhenvendelser og indkøb, til arrangementsstøtte og bygningsvedligehold.

Om stillingen

Du bliver en af Ejendomsstyrelsens lokale repræsentanter. Du opbygger et indgående lokalkendskab til etablissementet, der gør at du kan yde en optimal ejendomsservice.

Dine primære opgave er at assistere i drift og vedligeholdelse af bygninger, tekniske installationer, grønne områder og arealer. Dette på den generhvervede del af Flyvestation Skalstrup.
Etablissementsdriften på Skalstrup er underlagt Etabpartnerelement Svanemøllen. Derfor er der et nært samarbejde og sparring med kollegaerne på disse steder, ligeledes sparring med andre afdelinger i Ejendomsstyrelsen og andre myndigheder.

Dine konkrete opgaver omfatter blandt andet:
Udfører opgaver af praktisk karakter på manuelt niveau vedr. bygningsservice.
- Simpelt vedligehold af bygninger.
- Opfølgning på fejl, mangler og klager.
- Affaldshåndtering, indendørs og udendørs opgaver.
- Mindre flytteopgaver, opstilling til arrangementer i mødefaciliteter.
- Driftsopgaver ude på arealet, bl.a. grønne områder.
- Ad hoc opgaver.
Hjælp til øvrige kollegaer når der mangler en hånd.

Du assisterer ved gennemførelse af varemodtagelse og kontrollerer udførelsen af bestilte drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Denne del af Skalstrup er lige hjemtaget til Forsvaret igen, derfor er der her i opstartsfasen mange ting og opgaver, der skal afklares og endnu ikke er på plads. Dette må du kunne tåle over en periode.
Du skal være indstillet på, at opgaverne kan være meget forskelligartede og afvige fra ovenstående.

Om dig

Vi ser gerne, at du har en baggrund som ejendomsservicetekniker, og at du har erfaring inden for vedligehold af bygninger og tekniske installationer. Du drømmer om et gammeldags ”pedeljob” dog med nutidens rekvisitter og udfordringer.

Du er vant til at bruge forskellige IT-værktøjer og mailsystemer. Du formulerer dig godt på dansk, både i skrift og tale, og har nemt ved at omgås andre mennesker. Du er udadvendt, har et godt humør og en god situationsfornemmelse.

Som person er du først og fremmest en god kollega, som værdsætter et godt samarbejde med dine kolleger og bidrager naturligt til fællesskabet. Du arbejder selvstændigt og har et stort servicegen. Derudover er du proaktiv, tager ansvar for opgaverne og så går du gerne en ekstra mil for at finde løsningen på et problem eller en udfordring.

Som tidligere nævnt. Du skal være indstillet på, at der i opstartsperioden kan være mange forhold, der skal afklares og endnu ikke er helt på plads. Det kan derfor blive nødvendigt med ekstra fleksibilitet og omstillingsparathed fra dig i denne periode.

Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort B.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale mellem Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F).

Har du en uddannelse som ejendomsservicetekniker med svendebrev, vil basislønnen være på 25.994,74 kr. pr. måned. Er du ufaglært vil basislønnen være på 23.559,29 kr. pr. måned.

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Søren Valentin Hansen på telefon 2046 2623 eller Linda Pedersen på telefon 4059 3270.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Katharina Ankjær Hammer på telefon 7281 9151.

Ansøgningsfristen er den 14. juni 2023. Vi forventer at afholde samtaler løbende.
Ansættelse efter aftale.

Vi beder dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Du kan læse mere på www.Ejendomsstyrelsen.dk.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og Facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Roskilde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen ved Flyvestation Skalstrup, Køgevej 167, 4621 Gadstrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183446&DepartmentId=18959&MediaId=338&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5841518

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet