Konsulent med politisk tæft og stærke formidlingsmæssige og analytiske kompetencer

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Center for Børn og Læring søger en udviklings- eller specialkonsulent med politisk tæft og skarpe analytiske og formidlingsmæssige kompetencer gerne med viden eller særlig interesse indenfor dagtilbuds- og skoleområdet. Stillingen er placeret i Center for Børn og Læring. Vi søger dig, der både kan arbejde selvstændigt og på tværs af øvrige fagområder om at understøtte kvalitetsudviklingen i dagtilbud og skole og Lejre Kommune.

Om jobbet

Du kommer til at indgå i et fagligt fællesskab, der arbejder med kvalitetsudvikling af kommunens dagtilbud og skoler.

I Center for Børn og Læring binder vi bro mellem vores politikere og lederne i dagtilbud og skole. Du kommer til at arbejde på begge arenaer på en måde, så de opgaver og projekter vi arbejder med, både har medejerskab og følges til dørs, samtidig med, at vi forholder os til den nyeste viden og udlever ambitionerne på børnenes vegne – vores vigtigste opgave er at hjælpe, understøtte og medvirke til gode rammer, så vores dagtilbud og skoler bedst kan lykkes med deres praksis.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

  • Facilitere og selv indgå i processer der er med til at skabe kvalitetsudvikling og styrkede fællesskaber i vores dagtilbud og skoler
  • Skrive oplæg til beslutninger og politiske sagsfremstillinger af høj kvalitet
  • Arbejde med rekrutterings- og fastholdelsesstrategier sammen med vores skoler og dagtilbud, herunder administration og koordinering omkring vores pædagogisk assistent elever
  • Sikre administrationen i tilsyn med de interne skoler i kommunen og kvalitetssikring af driftsoverenskomster
  • Arbejde med dataunderstøttelse i forbindelse med ledelsesinformation og opfølgning i forhold til indtægter og udgifter for elever i specialtilbud
  • Varetage forskellige administrative opgaver i samarbejde med de øvrige ansatte i centeret.

Centeret har iøvrigt en generel forpligtigelse til at indgå i fælles kommunale projekter og samarbejde, der prioriteres af henholdsvis direktion og chefgruppe.

Om dig

Vi forestiller os, at du er generalist gerne med relevant erfaring fra skole- og dagtilbudsområdet eller fra en udviklings- eller økonomifunktion.

Du har lyst til at bidrage til at udvikle og skabe rammerne for udviklingen af kvalitet i dagtilbud og skole. Du er fagligt og lovgivningsmæssigt opdateret særligt inden for området, og har forståelse for de politiske processer.

Du skal evne at indsamle og anvende store mængder data til at understøtte den faglige kvalitetsudvikling. Du skal kunne arbejde selvstændigt, koordinerende og opsøgende og være udtalt holdspiller.

Du skal kunne indgå i konkrete opgaver på området, samtidig med du også skal kunne tilrettelægge og faciliterer processer for udvikling mv. Du er i stand til positionsskifte i forhold til at fungere som henholdsvis sparringspartner, facilitator og formidlende og administrativ understøttelse og er indstillet på at begå dig i en mindre kommune med mangeartede opgaver udi praksis, datahåndtering, udviklings- og drifts- og forvaltningsarbejde målrettet både vores dagtilbud og skoler. Du får opgaverne løst til tiden i en høj kvalitet. Du skal både trives med at være skribent, lede projekter og indsatser. Du skal have et godt blik på at sikre inddragelse af relevante aktører og være en dygtig formidler både mundtligt og skriftligt.

Om os

Center for Børn og Læring er placeret på Rådhuset i Allerslev og udgør et team bestående af centerchef, ledelse og administrative medarbejdere og konsulenter. Centeret varetager opgaver inden for drift og udvikling af dagtilbud, skole og SFO, PPR, uddannelsesvejledere, ressourceteam, sundhedsplejen og tandplejen.

På tværs af fagligheder ønsker vi, at der skabes læringsmiljøer, hvor børnene lærer og trives, så de får udnyttet deres potentiale bedst muligt, og bliver så dygtige, som de kan. Alle i teamet arbejder for at understøtte ledere og medarbejdere i hele centeret for at nå målet om alle børns trivsel og læring.

Vi er en mindre gruppe af forskellige fagligheder, der samarbejder og har en god hverdag sammen. Vi tilbyder en stilling i en veldrevet afdeling med fokus på høj kvalitet i opgaveløsningen. Der er engagerede og dedikerede kollegaer og et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig og uformel tone, hvor vi vægter det sociale højt.

Løn og ansættelse

Du vil referere til Teamleder for styring og datadrevet ledelse Susan Kristensen. Løn aftales konkret mellem Lejre Kommune og den forhandlingsberettigede organisation.

Der er planlagt første samtale den 14. juni 2023. Ansættelse vil være pr. 1. august 2023 eller snarest derefter.

Ansøgerne opfordres til at orientere sig på hjemmesiden, for Lejre Kommune og Center for Børn og Læring, på www.lejre.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Roskilde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.lejre.dk/ledige-job/ledige-job/?hr=show-job/149634&linkref=110176&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5840388

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet