Roskilde Kommune strammer reglerne for jægervirksomhed for at øge sikkerheden

Foto: Roskilde kommune.
dato

Stramning af regler for jægervirksomhed i Roskilde Kommune

For at styrke sikkerheden og synligheden ved jægervirksomhed i Roskilde Kommune er det besluttet, at reguleringen af dyrelivet nu strikt vil finde sted i dagens ydertimer. Dette tillader jægere ikke blot at planlægge deres aktiviteter uden om de mest travle tidsrum, men også minimerer risikoen for at støde på uforudsete situationer.

For at yderligere sikre genkendeligheden af reguleringsjægere for offentligheden, vil alle aktive jægere bære røde veste under deres arbejde. Dette tiltag har til formål at skabe en sikker atmosfære i lokale områder, hvor reguleringen finder sted.

Der er fastlagt en række adresser, som fungerer som mødesteder for jægerne. Disse steder spænder bredt fra spejderhytter og skoler til idrætspladser og plantebælter fordelt over hele kommunen. Mødestederne inkluderer blandt andet Spejderhytten på Assendløsevejen 101 i Viby Sjælland, Plantebæltet langs Holbækvej 251 i Svogerslev, og Børnehuset Stjernen på Bueager 95. Den fulde liste over alle tildelte mødesteder er tilgængelig for offentligheden, hvilket sikrer transparens og tryghed i lokalsamfundet.

Målet med disse foranstaltninger er at optimere reguleringen af dyrelivet på en måde, der respekterer både naturen og lokalsamfundene i Roskilde Kommune. Initiativerne afspejler en bestræbelse på at balancere menneskers og dyrs behov, idet der tages hensyn til sikkerhed, dyrevelfærd og lokalsamfundets interesser.

Alle interesserede og berørte parter opfordres til at holde sig informerede om jægervirksomhedens tidsplaner og lokationer, hvilket kan bidrage til større forståelse og koordination mellem jægere og den generelle befolkning i Roskilde Kommune.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/vi-regulerer-bestanden-af-rager/

Kilde: Roskilde Kommune