Roskilde Kommunes LYD PÅ-projekt revolutionerer trivsel med musik for udfordrede borgere

Foto: Roskilde kommune.
dato

LYD PÅ-projektet i Roskilde Kommune: Et skelsættende initiativ for mentalt og fysisk udfordrede borgere

LYD PÅ-projektet, et visionært pilotprojekt som løb fra 2021 til 2023, har sat nye standarder indenfor socialpædagogisk innovation i Roskilde Kommune. Dette projekt har haft til formål at forbedre trivslen blandt kommunens borgere, især dem der står over for psykiske og fysiske udfordringer, ved at integrere sang og musik ind i deres hverdag.

Projektet har tiltrukket opmærksomhed for sin unikke tilgang til at anvende kultur som et redskab til at tackle samfundsmæssige udfordringer. Gennem musikalske og humoristiske interventioner har LYD PÅ tilbudt både en pause fra hverdagens problemer og en metode til at finde mening i svære livsomstændigheder.

En afgørende komponent i LYD PÅ-projektets succes har været dets evne til at fremme personlige gennembrud blandt deltagerne. Eksempelvis har Nicolai Olsen, via sit engagement i projektet og efterfølgende uddannelse som LYD PÅ-guide, genfundet sin livsglæde og et nyt mening med livet.

Projektets tværfaglige natur har været nøglestenen i dets udvikling og udførelse, idet et samarbejde på tværs af forskellige specialer har været fundamentet for dets succes. Partnerskaber med lokale og nationale musik- og sangorganisationer, såsom Roskilde Synger og Sangens Hus, har været instrumentale, sammen med involveringen af socialpsykiatrien og handicapsektoren.

Finansieringen af LYD PÅ fra prominente fonde som TrygFonden og Det Obelske Familiefond, understøttet af Roskilde Kommunes musikbyudvalg og Augustinus Fonden, har været afgørende. Med skabelsen af en frit tilgængelig manual håber projektets initiativtagere at inspirere og muliggøre lignende initiativer i andre kommuner.

LYD PÅ-projektets overbevisende resultater - herunder forbedringer i trivsel, mestringsevner og følelseshåndtering blandt dets deltagere - peger på et stort potentiale for fremtidige projekter, der bygger på denne model. Roskilde Kommune har vist, at ved at forene musik, kultur, og socialpædagogik, kan man skabe varige og meningsfulde forandringer i individers liv.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/sang-som-recovery/

Kilde: Roskilde Kommune