strategien for Roskildes dynamiske bymidte nærmer sig politisk godkendelse med fokus på byliv og tilgængelighed

Foto: Roskilde kommune.
dato

Strategien for Den Dynamiske Bymidte nærmer sig en endelig politisk godkendelse

Strategien for Den Dynamiske Bymidte i Roskilde Kommune nærmer sig nu en endelig politisk godkendelse. I løbet af strategiens udvikling har der været stor opbakning til at bevare muligheden for bilkørsel og parkering i bymidten. En række byvandringer, borgermøder og kunstprojekter har alle spillet en rolle i formuleringen af denne nye strategi.

Strategiens hovedmål inkluderer at tiltrække flere beboere og skabe mere byliv i bymidten. Der lægges vægt på inddragelsen af mere grønt i bybilledet samt at sikre let tilgængelighed til og fra bymidten. Desuden ønskes et stærkt handels-, kultur- og erhvervsliv, der er tilgængeligt for alle trafikanter.

Engagementet fra borgerne har været markant. En offentlig høring over otte uger resulterede i 315 skriftlige høringssvar. Derudover blev der afholdt et borgermøde den 30. januar, hvor omkring 100 deltagere mødte op for at give deres mening til kende. En af de store bekymringer, der blev rejst, var potentialet for en bilfri bymidte.

Flere meningsdannere har ytret sig om strategien. Borgmester Tomas Breddam fremhæver bymidten som et sted med et stærkt handels-, kultur- og erhvervsliv. Per Thye Rasmussen påpeger vigtigheden af, at handelsbyen Roskilde skal tilbyde liv og kulturtilbud, mens Rune Tarnø ser Roskilde som attraktiv for erhvervslivet og dets medarbejdere.

Nogle af de specifikke tiltag i strategien inkluderer en beslutning om et sommerforsøg på et bilfrit Stændertorvet i juli og august. Derudover vil nogle parkeringspladser ved Roskilde Gymnasium blive erstattet i juli. Kulturstrøget vil blive styrket og vil inkludere steder som Gimle og Lützhøfts Købmandsgård. Til sidst er der planer om at forny Algade og Lise Nørgaards Plads.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/roskilde-bymidte-skal-rumme-kultur-byliv-gront-og-plads-til-bilen/

Kilde: Roskilde Kommune